طرح سرویس زمستانه سال ۹۷

طرح سرویس زمستانه گروه بهمن ۱۵۵۸ کلوندی همدان   ۱۵ لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۷   بازدید رایگان

طرح سرویس زمستانه سال ۹۷


طرح سرویس زمستانه

گروه بهمن ۱۵۵۸ کلوندی همدان

 

۱۵ لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۷

 

بازدید رایگان زمستانی

۵۰% تخفیف تست با دستگاه دیاگ

۵۰% تخفیف بازدید چرخها

۵% تخفیف تنظیم زاویه چرخها

۵% تخفیف سایر قطعات

************

جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

۰۹۳۸۰۹۰۰۱۶۸

۳۴۲۲۸۷۷۷

Pin It

ثبت دیدگاه